Sari la conținut

Declinarea răspunderii privind confidențialitatea

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 (GDPR). În vigoare de când 24/02/2022

PREMISĂ Aceste informații iau în considerare prevederile GDPR și ale Codului de confidențialitate (D. Lgs 30 iunie 2003 n. 196). Documentul a fost elaborat și pe baza Ghidului Garantului de Confidențialitate (în special Ghidul de combatere a spamului emis de Garantul de confidențialitate pe 4 iulie 2013).

Controlor de date: Bertossi Monica

Site-ul la care se referă această politică de confidențialitate: https://www.hoteldalfurlanalessandria.com/ (teren).

Operatorul de date nu a desemnat un DPO. Prin urmare, Puteți trimite orice solicitare de informații direct către Operatorul de date.

INFORMATII GENERALE

Acest document descrie modul în care Operatorul de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe Site.

Principalele tratamente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt descrise mai jos. În special, este explicat temeiul juridic al prelucrării, dacă furnizarea este obligatorie și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal. Pentru a vă descrie cel mai bine drepturile, daca este necesar, am specificat dacă și când nu se efectuează o anumită prelucrare a datelor cu caracter personal.

Înregistrare pe Site

Site-ul nu oferă posibilitatea de înregistrare. Prin urmare, Operatorul de date nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

Achizitii pe Site

Nu este posibil să faceți cumpărături pe Site. Prin urmare, Datele dvs. personale nu vor fi prelucrate în acest scop. Operatorul de date nu prelucrează datele utilizatorului pentru a trimite e-mailuri “rest” pentru achiziționarea de produse și/sau servicii ale Proprietarului însuși.

Răspundeți la solicitările dvs

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informații. Prevederea este facultativa, dar refuzul dumneavoastră va face imposibil ca Operatorul de date să vă răspundă la întrebări. Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de date de a da curs solicitărilor utilizatorului. Acest interes legitim este echivalent cu interesul utilizatorului de a primi răspunsuri la comunicările trimise operatorului de date..

Marketing generic

Operatorul de date nu vă va trimite materiale publicitare și/sau buletine informative referitoare la produsele proprii sau terțe..

Profilare

Operatorul de date nu efectuează “profilare” cu datele dumneavoastră personale. Prin urmare, nu vă va trimite materiale publicitare și/sau buletine informative referitoare la produsele proprii sau ale terților de interes specific dvs..

Transfer de date

Operatorul de date nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

Geolocalizare

Site-ul nu implementează instrumente de geolocalizare pentru adresa IP a utilizatorului.

Comunicarea datelor cu caracter personal

Ca parte a afacerilor lor obișnuite, Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal anumitor categorii de subiecți. La articol 2 Puteți găsi lista subiecților cărora Operatorul de date le comunică datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a facilita protejarea drepturilor dumneavoastră, articolul 2 poate specifica în unele cazuri când datele dumneavoastră nu sunt dezvăluite unor terți.

La “comunicare” către terți a datelor cu caracter personal este diferită de “misiune” (reglementate de punctul precedent). Într-adevăr, în comunicare, terțul căruia îi sunt transmise datele le poate folosi numai în scopurile specifice descrise în relația cu Operatorul de date.. În sarcină, in schimb, al treilea devine proprietarul tratamentului autonom al datelor cu caracter personal. În plus, Consimțământul dumneavoastră este întotdeauna necesar pentru a vă transfera datele personale către terți.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înțelege că Operatorul de date poate utiliza în orice caz datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini corect obligațiile stabilite de legile în vigoare.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SPECIFICA

Artă. 1 Metode de prelucrare

1.1 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în principal cu ajutorul mijloacelor electronice sau automatizate, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru garantarea securității și confidențialității în conformitate cu GDPR.

1.2 Informațiile dobândite și metodele de prelucrare vor fi relevante și nu excesive în raport cu tipul de servicii prestate. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi gestionate și protejate în medii IT securizate adecvate circumstanțelor.

1.3 Acestea nu sunt procesate prin intermediul Site-ului “date particulare”. Datele speciale sunt cele care pot dezvălui originea rasială și etnică, credinta religioasa, filozofic sau de altă natură, Opinii Politice, apartenența la partide, sindicate, asociatii sau organizatii religioase, filozofic, politice sau sindicale, starea de sănătate și viața sexuală.

1.4 Datele judiciare nu sunt prelucrate prin intermediul Site-ului.

Artă. 2 Comunicarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal unor categorii specifice de subiecți. Subiecții cărora Operatorul de date își rezervă dreptul de a comunica datele dumneavoastră sunt indicate mai jos:

 • Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal tuturor acestor subiecți (inclusiv Autoritatile Publice) care au acces la datele cu caracter personal în virtutea unor măsuri de reglementare sau administrative.
 • De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite tuturor acelor subiecte publice și/sau private, persoane fizice si/sau juridice (firme de consultanta juridica, administrative si fiscale, Birourile Judiciare, Camere de Comert, Camere și Birouri de Muncă, etc.), dacă comunicarea este necesară sau funcțională pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care decurg din lege.
 • Operatorul de date nu face uz de angajați și/sau colaboratori în nicio calitate. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi dezvăluite acestei categorii de subiecți.
 • Operatorul de date nu face uz de companii, consultanți sau profesioniști responsabili cu instalarea, întreținere, a actualizării și, în general, gestionarea hardware-ului și software-ului operatorului de date. Prin urmare, Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite acestor categorii de subiecți.
 • Operatorul de date nu utilizează platforme CRM (companii care desfășoară în special activitatea de transmitere de comunicări automate către utilizatori). Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt dezvăluite acestor companii.
 • Operatorul de date nu folosește companii externe pentru a furniza serviciul de asistență clienți.

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica lista menționată mai sus pe baza operațiunilor sale obișnuite. Prin urmare, Sunteți invitat să accesați în mod regulat aceste informații pentru a verifica căror subiecte le comunică Operatorul de date datele dumneavoastră cu caracter personal.

Artă. 3 Păstrarea datelor cu caracter personal

3.1 Acest articol descrie cât timp Operatorul de date își rezervă dreptul de a vă păstra datele personale.

 • Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar pentru a garanta efectuarea corectă a serviciilor oferite prin intermediul Site-ului.
 • După cum prevede articolul 2220 a codului civil, facturile, precum și toate înregistrările contabile în general, se păstrează pe o perioadă minimă de zece ani de la data înregistrării, astfel încât acestea să poată fi prezentate în cazul unei inspecţii.

3.2 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 3.1, Operatorul de date poate păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul cerut de reglementările specifice, cu modificări din când în când.

Artă. 4 Transferul datelor personale

4.1 Operatorul de date are sediul în Uniunea Europeană. Prin urmare, prelucrarea datelor dumneavoastră este sigură din punct de vedere normativ, deoarece este guvernată de GDPR. Dacă transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-o țară din afara UE și pentru care Comisia Europeană și-a exprimat o hotărâre de adecvare, transferul este considerat sigur din punct de vedere normativ în orice caz. Acest articol 4.1 indică din când în când țările în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi eventual transferate și unde Comisia Europeană și-a exprimat o opinie de adecvare.

 • Prin urmare, utilizatorul este invitat să acceseze regulat acest articol pentru a verifica dacă transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-o țară cu aceste caracteristici.

4.2 Fără a aduce atingere a ceea ce este indicat în articol 4.1, Datele dumneavoastră pot fi transferate și în țări din afara UE și pentru care Comisia Europeană nu și-a exprimat o judecată de adecvare. Prin urmare, sunteți invitat să vizualizați în mod regulat acest articol 4.2 pentru a stabili în care dintre aceste țări datele dumneavoastră pot fi transferate.

4.3 În acest articol, Operatorul de date indică țările în care își poate direcționa în mod specific afacerile. Această împrejurare poate implica aplicarea legislației țării de referință, împreună cu cel al GDPR.

 • La cererea utilizatorului, Operatorul de date va aplica orice legislație mai favorabilă prevăzută de legislația națională a utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Artă. 5. Drepturile părții interesate

În temeiul art. 13 din Regulamentul de confidențialitate, Operatorul de date vă informează că aveți dreptul la:

 • cereți Controlorului de date să vă acceseze datele personale și să le corecteze sau să le ștergă ori să le limiteze prelucrarea sau să se opună prelucrării acestora, pe lângă dreptul la portabilitatea datelor
 • revoca consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocare
 • depune o plângere la o autoritate de supraveghere (es.: Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate cu o cerere adresată fără formalități persoanelor de contact indicate în Introducere.

Artă. 6. Schimbări și diverse

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor informații în orice moment, oferind publicitate adecvată utilizatorilor Site-ului și garantând în orice caz o protecție adecvată și similară a datelor cu caracter personal. Pentru a vizualiza orice modificare, Sunteți invitat să consultați aceste informații în mod regulat. În cazul unor modificări substanțiale ale acestei declarații de confidențialitate, Operatorul de date îl poate comunica și prin e-mail.